GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

GRIA


Nätverket för det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret)

2011-05-20

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn

GRAA-nätverket

Dokument

Kontaktperson på GR
Johan Borvén
Johan Borvén
0721-88-52-51
GRUUS (GRs Ungdomsuppföljningssystem)
GRINDA (GRs inriktningsdatabas)

Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.