GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

IKE 2018

Interkommunal ersättning inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola kalenderåret 2018 - Prislista

Prislista 2018

Sammanställning avseende pris för 2018 för förskola
Barn 12 år med upp till 15 timmar 68 596 kr/år
Barn 12 år med mer än 15,01 timmar 171 491 kr/år
Barn 3
5 år med upp till 15 timmar 46 646 kr/år
Barn 3
5 år med mer än 15,01 timmar 116 614 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2018 för pedagogisk omsorg
Barn 12 år med upp till 15 timmar 58 777 kr/år
Barn 1
2 år med mer än 15,01 timmar 146 943 kr/år
Barn 3
5 år med upp till 15 timmar 39 968 kr/år
Barn 3
5 år med mer än 15,01 timmar 99 921 kr/år
Sammanställning avseende pris för 2018 för förskoleklass
Förskoleklass 52 840 kr/år
Sammanställning avseende pris för 2018 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6 88 183 kr/år
Grundskola årskurs 7-9 105 820 kr/år
Sammanställning avseende pris för 2018 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3 31 301 kr/år
Fritidshem årskurs 4-6 10 642 kr/år
Sammanställning avseende pris för 2018 för grundsärskola
Nivå 1 650 721 kr/år Nivå 2 486 336 kr/år
Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna
Sammanställning avseende pris för 2018 för fritidshem för grundsärskola
Nivå 1 230 974 kr/år Nivå 2 172 625 kr/år
Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna

Interkommunal ersättning ISGR inom förskoleklass, grundskola, fritidshem, kalenderåret 2018 – Prislista

Sammanställning avseende pris för 2018 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen
Förskoleklass 54 954 kr/år
Fritidshem F-3 32 553 kr/år
Fritidshem 4-6 11 068 kr/år
Årskurs 1-6 91 710 kr/år
Årskurs 7-9 110 053 kr/år

ISGR, Internationella sektionen
Årskurs 0-5 91 710 kr/år
Årskurs 6-9 110 053 kr/år

Beskrivning av nivåer för grundsärskola
Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är:

Nivå 1
Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism och/eller andra kommunikationsstörningar. Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort behov av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel

Nivå 2
Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av
utökade resurser i form av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund