GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

IKE 2016

PEDAGOGISK OMSORG, FRITIDSHEM, FÖRSKOLA,
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, ISGR

Prislista 2016

Sammanställning avseende pris för 2016 för förskola
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 59 503 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 148 756 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 40 462 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 101 154 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för pedagogisk omsorg
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 53 069 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 132 673 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 36 087 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 90 218 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för förskoleklass
Förskoleklass 47 187 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6 79 470 kr/år
Grundskola årskurs 7-9 95 364 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3 29 122 kr/år
Fritidshem årskurs 4-6 9 902 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för grundsärskola
Nivå 1 543 431 kr/år
Nivå 2 388 575 kr/år
Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna

Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem för grundsärskola
Nivå 1 199 142 kr/år
Nivå 2 142 394 kr/år
Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna

Sammanställning avseende pris för 2016 för ISGR
Svenska sektionen
Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista)

Internationella sektionen
Årskurs 0-5 81 789 kr/år
Årskurs 6-9 96 946 kr/år

Beskrivning av nivåer för grundsärskola
Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är:

Nivå 1
Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism och/eller andra kommunikationsstörningar. Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort behov av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel

Nivå 2
Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av
utökade resurser i form av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund