GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Interkommunala ersättningar

Inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och ISGR kalenderåret 2015 - Prislista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF IKE 2015 Missiv och Prislista.pdföppnas i nytt fönster

Sammanställning avseende pris för 2015 för förskola
Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften

Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 58 791 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 146 977 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 39 978 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 99 944 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2015 för pedagogisk omsorg
Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften

Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 48 455 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 121 137 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 32 949 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 82 373 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2015 för förskoleklass
Förskoleklass 43 571 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2015 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6 76 836 kr/år
Grundskola årskurs 7-9 92 203 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2015 för fritidshem
Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften

Fritidshem årskurs F-3 29 636 kr/år
Fritidshem årskurs 4-6 10 076 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2015 för ISGR
Svenska sektionen
Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista)

Internationella sektionen
Årskurs 0-5   79 729 kr/år
Årskurs 6-9 94 504 kr/år


Information

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund