GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

IKE 2017

Interkommunal ersättning inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola kalenderåret 2017 - Prislista

Prislista 2017

Sammanställning avseende pris för 2017 för förskola
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 64 686 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 161 715 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 43 986 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 109 966 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2017 för pedagogisk omsorg
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 51 212 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 128 031 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 34 824 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 87 061 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2017 för förskoleklass
Förskoleklass 50 002 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2017 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6 82 153 kr/år
Grundskola årskurs 7-9 98 583 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2017 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3 29 300 kr/år
Fritidshem årskurs 4-6 9 962 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2017 för grundsärskola
Nivå 1 573 177 kr/år Nivå 2 406 732 kr/år
Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna

Sammanställning avseende pris för 2017
för fritidshem för grundsärskola

Nivå 1 204 429 kr/år Nivå 2 145 064 kr/år
Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna

Interkommunal ersättning ISGR inom förskoleklass, grundskola, fritidshem, kalenderåret 2017 – Prislista

Sammanställning avseende pris för 2017 för ISGR
ISGR, Svenska sektionen
Förskoleklass 52 002 kr/år
Fritidshem F-3 30 472 kr/år
Fritidshem 4-6 10 360 kr/år
Årskurs 1-6 85 439 kr/år
Årskurs 7-9 102 526 kr/år

ISGR, Internationella sektionen
Årskurs 0-5 86 855 kr/år
Årskurs 6-9 102 950 kr/år


Beskrivning av nivåer för grundsärskola
Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är:

Nivå 1
Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism och/eller andra kommunikationsstörningar. Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort behov av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel

Nivå 2
Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av
utökade resurser i form av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund