GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Interkommunala ersättningar

Förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, ISGR

2014

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                          57.368 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim                   143.420 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim                          39.010 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim                     97.525 kr/år

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med upp till 15 tim          46.704 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim   116.761 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med upp till 15 tim          31.759 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim     79.397 kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass           44.662 kr/år
Grundskola åk 1-6    75.652 kr/år
Grundskola åk 7-9    90.782kr/år

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Fritidshem åk F-3     30.336 kr/år
Fritidshem åk 4-6     10.333 kr/år

Interkommunal ersättning för ISGR
- Internationella sektionen åk 0-5     77.022 kr/år
- Internationella sektionen åk 6-9     91.293 kr/år

2013

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                          54.622 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim                   136.554 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim                          37.143 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim                     92.857 kr/år

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med upp till 15 tim          43.697 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim   109.243 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med upp till 15 tim          29.714 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim     74.285 kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass           44.699 kr/år
Grundskola åk 1-6    73.510 kr/år
Grundskola åk 7-9    88.212 kr/år

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Fritidshem åk F-3     30.001 kr/år
Fritidshem åk 4-6     10.200 kr/år

Interkommunal ersättning för ISGR
- Internationella sektionen åk 0-5     74.050 kr/år
- Internationella sektionen åk 6-9     87.771 kr/år

2012

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                          53.371 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim                   133.428 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim                          36.292 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim                     90.731 kr/år

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med upp till 15 tim          44.360 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim   110.899 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med upp till 15 tim          30.165 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim     75.411 kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass           22.059 kr/elev och termin
Grundskola åk 1-6    35.061 kr/elev och termin
Grundskola åk 7-9    42.214 kr/elev och termin

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Fritidshem åk F-3     14.486 kr/elev och termin
Fritidshem åk 4-6      6.039 kr/elev och termin

Interkommunal ersättning för ISGR
- Internationella sektionen åk 0-5     35.615 kr/elev och termin
- Internationella sektionen åk 6-9     42.214 kr/elev och termin

2011

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                    50.296 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim             125.741 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim                    34.202 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim               85.504 kr/år

Familjedaghem Barn 1-2 år med upp till 15 tim          43.086 kr/år
Familjedaghem Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim    107.716 kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med upp till 15 tim           29.299 kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim      73.247 kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass             19.421 kr/elev och termin
Grundskola åk 1-6      31.848 kr/elev och termin
Grundskola åk 7-9      38.218 kr/elev och termin
Fritidshem åk F-3       12.364 kr/elev och termin
Fritidshem åk 4-6        4.204 kr/elev och termin

Interkommunal ersättning för ISGR
- Svensk-engelska sektionen samma som för grundskolan
- Internationella sektionen åk 0-5      34.191 kr/elev och termin
- Internationella sektionen åk 6-9      40.527 kr/elev och termin

2010

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                     55.391 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim              138.478 kr/år
Förskola  Barn 3-5 år med upp till 15 tim                    37.666 kr/år
Förskola  Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim               94.165 kr/år

Familjedaghem Barn 1-2 år med upp till 15 tim           46.063 kr/år
Familjedaghem Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim     115.157 kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med upp till 15 tim           31.323  kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim      78.307  kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass                    19.017 kr/elev och termin
Grundskola åk 1-6             31.711 kr/elev och termin
Grundskola åk 7-9             38.053 kr/elev och termin
Fritidshem åk F-3               15.533 kr/elev och termin
Fritidshem åk 4-6                5.281 kr/elev och termin

Interkommunal ersättning för ISGR
- Internationella sektionen åk 0-5     34 333 kr/elev och termin
- Internationella sektionen åk 6-9     40 695 kr/elev och termin

2009

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                      55.822 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim               139.555 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim                     37.959 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim                94.897 kr/år

Familjedaghem Barn 1-2 år med upp till 15 tim            45.647 kr/år
Familjedaghem Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim     114.117 kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med upp till 15 tim           31.040 kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim      77.600 kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass              20.534 kr/elev och termin
Grundskola åk 1-6       32.369 kr/elev och termin
Grundskola åk 7-9       38.843 kr/elev och termin
Fritidshem åk F-3        16.579 kr/elev och termin
Fritidshem åk 4-6         5.637 kr/elev och termin

Interkommunal ersättning för ISGR
Svensk-engelska sektionen samma som för grundskolan
Internationella sektionen åk 0-5     34.527 kr/elev och termin
Internationella sektionen åk 6-9     40.925 kr/elev och termin

2008

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass             19.490 kr/elev och termin
Grundskola år1-6        30.424 kr/elev och termin
Grundskola år 7-9       36.508 kr/elev och termin
Fritidshem skolår F-3   15.732 kr/elev och termin
Fritidshem skolår 4-6    5.349 kr/elev och termin

Interkommunal ersättning för ISGR
svensk-engelska sektionen år 1-6   30.730 kr/elev och termin
svensk-engelska sektionen år 7-9   36.877 kr/elev och termin
internationella sektionen år 0-5       33.424 kr/elev och termin
internationella sektionen år 6-9       39.618 kr/elev och termin

2007

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass         19 082 kr/termin och elev
Grundskola år 1-6   27 821 kr/termin och elev
Grundskola år 7-9   33 386 kr/termin och elev
Fritidshem år F-3    15 447 kr/termin och elev
Fritidshem år 4-6      5 252 kr/termin och elev

Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:  
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-6  29 806 kr/termin och elev
Svensk-engelska sektionen årskurs 7-9  35 768 kr/termin och elev  
Internationella sektionen årskurs 0-5      32 419 kr/termin och elev  
Internationella sektionen årskurs 6-9      38 427 kr/termin och elev

2006

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass  20 370 kr/termin och elev
Skolår 1-6      27 224 kr/termin och elev
Skolår 7-9      32 669 kr/termin och elev  
Fritidshem      16 485 kr/termin och barn

Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:  
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-6  29 222 kr/termin och elev
Svensk-engelska sektionen årskurs 7-9  35 067 kr/termin och elev  
Internationella sektionen årskurs 0-5      31 783 kr/termin och elev  
Internationella sektionen årskurs 6-9      37 674 kr/termin och elev

2005

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass                 18.441 kr/termin och elev
Fritidshem                     16.782 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 1-6  26.458 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 7-9  31.749 kr/ termin och elev.

Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:  
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-6  28.649 kr/termin och elev
Svensk-engelska sektionen årskurs 7-9  34.379 kr/termin och elev
Internationella sektionen årskurs 0-5      31.160 kr/termin och elev
Internationella sektionen årskurs 6-9      36.935 kr/termin och elev

Sexårsverksamhet -gällande ersättningsnivå för varje enskild
kommun inom Göteborgsregionens kommunalförbund
Fritidshem — gällande ersättningsnivå för varje enskild kommun inom
Göteborgsregionens kommunalförbund

2004

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass                15 788 kr/termin och elev
Fritidshem                     16 142 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 1-6  25 836 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 7-9  31 003 kr/ termin och elev

Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-6:  27.977 kr/termin
Svensk-engelska sektionen årskurs 7-9:  33.573 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 0-5:      30.194 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 6-9:      35.790 kr/termin

Sexårsverksamhet -gällande ersättningsnivå för varje enskild kommun
inom Göteborgsregionens kommunalförbund
Fritidshem — gällande ersättningsnivå för varje enskild kommun inom
Göteborgsregionens kommunalförbund


Interkommunal ersättning för Svenska Balettskolan
Ersättningsnivåerna är enligt följande:

Skolår 4-6:  39 667 kr/elev och termin
Skolår 7-9:  46 566 kr/elev och termin
Avstämningstidpunkterna är 15 mars och 15 oktober

2003

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass:                15.065 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 1-6:  24.652 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 7-9:  29.583 kr/ termin och elev
Fritidshem:  15.402 kr/termin och elev.

Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-6:  27.348 kr/termin
Svensk-engelska sektionen årskurs 7-9:  32.818 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 0-5:      29.515 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 6-9:      34.985 kr/termin
  

Sexårsverksamhet -gällande ersättningsnivå för varje enskild
kommun inom Göteborgsregionens kommunalförbund
Fritidshem — gällande ersättningsnivå för varje enskild kommun inom
Göteborgsregionens kommunalförbund

2002

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass:              13.160 kr/termin och elev
Grundskola skolår 1-6:  23.490 kr/termin och elev
Grundskola skolår 7-9:  28.190 kr/termin och elev
Fritidshem:  14.970 kr/termin och elev
    
Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-5:  26.500 kr/termin
Svensk-engelska sektionen årskurs 6-9:  31.800 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 1-5:      28.600 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 6-9:      33.900 kr/termin,  

Sexårsverksamhet -gällande ersättningsnivå för varje enskild
kommun inom Göteborgsregionens kommunalförbund
Fritidshem — gällande ersättningsnivå för varje enskild kommun inom
Göteborgsregionens kommunalförbund

Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.