GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

10-årsjubileum för GR:s Läromedelsmässa

Den 24–25 april är det dags för årets läromedelsmässa i Göteborg som i år firar tio år på Eriksberg. Mässan vänder sig till alla som arbetar inom förskola, grundskola och särskola och på plats finns ett stort antal av Sveriges ledande läromedelsproducenter som presenterar aktuella läromedel. Fri entré. Läs mer

GR Läromedel

GR Läromedel har i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland samordning av läromedelsinköp och film för förskola och skola. Vi erbjuder också utbildningsinsatser inom bland annat digitalt lärande och lärmiljöer.

Film och media

Läromedelsbeställning

Lärmiljö

Utställning och Pedagogiskt café

Digitalisering

Läromedelsmässa

Pedagogiskt centrum

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund